ib
Žádost o účet u IB Kontakty

 

 

Obchodní příkazy TWS Interactive Brokers

 

 

 

Nákup a prodej

 

Nákupní příkaz

 

Nákupní příkaz zadáte kliknutím myši na poptávkovou (ASK) cenu u dané akcie (ETF, komodity). Objeví se nový řádek s modrým okénkem BUY.

 

příkazy IB TWS

 

 

Prodejní příkaz

 

Prodejní příkaz zadáte kliknutím myši na nabídkovou (BID) cenu u dané akcie (ETF, komodity). Objeví se nový řádek s červeným okénkem SELL.

 

příkazy IB TWS

 

 

Platnost příkazu

 

Dnes nebo i další dny

 

Ve sloupci Time in Force můžete zvolit mezi DAY pro platnost obchodního příkazu pouze na dnešní den a GTC pro platnost i na následující dny.

 

příkazy IB TWS

 

příkazy IB TWS

 

 

Obchodní hodiny

 

Hlavní obchodní hodiny burz v USA odpovídají 15.30 až 22.00 hodin SEČ. Když rozkliknete buňku s časovým údajem DAY/GTC, uvidíte možnost obchodování i mimo obchodní hodiny. Pokud chcete realizovat příkaz na premarketu nebo postmarketu, zaškrtněte ještě volbu Fill outside RTH. V buňce s časovým údajem DAY/GTC se objeví malý vykřičník. Obchodování mimo obchodní hodiny obvykle znamená menší likviditu a větší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, proto je rizikovější. Obchodní společnosti vyhlašují své výsledky obvykle mimo hlavní obchodní hodiny. Budete-li na ně chtít reagovat operativně, zúčastněte se obchodů již na premarketu nebo postmarketu.

 

příkazy IB TWS

 

 

Množství

Ve sloupci Quantity napíšete, kolik akcií chcete koupit. Ve většině případů můžete napsat, kolik hodláte koupit akcií s přesností na jednotlivý kus - zde třeba zadat, že chcete koupit 999 ks akcií společnosti MasterCard (NYSE:MA). Komodity nakupujete po kontraktech, ETF většinou po jednotlivých kusech, ale existují výjimky, např. ETF na ropné společnosti OIH se nakupuje a prodává vždy po 100 ks.

 

příkazy IB TWS

 

 

Typy příkazů

 

Obchod za tržní cenu

 

Nejjednodušším a nejrychlejším obchodem je obchod realizovaný za tržní cenu. Do sloupce Type zadáte MKT - jako Market. Jestliže nakupujete, obchod bude ihned realizován za cenu nejlepší nabídky. Jestliže prodáváte, obchod bude ihned realizován za cenu nejlepší poptávky.

 

příkaz MKT IB TWS

 

 

Obchod za stanovenou cenu

 

Příkazem typu LMT ve sloupci Type si zajistíte, že proběhne-li nákupní obchod, nakoupíte za cenu stanovenou, nebo dokonce levněji. Samozřejmě, pokud nebude nikdo chtít prodat za vaši limitní cenu, žádný obchod neproběhne. Stejný typ příkazu můžete použít i při prodeji: jestliže zadáte LMT ve sloupci Type, máte jistotu, že pokud obchod proběhne, získáte za akcii nejméně vámi stanovenou cenu.

 

příkazy IB TWS

 

příkazy IB TWS

 

 

 

Obchod při dosažení ceny

 

Příkazem typu STP ve sloupci Type říkáte, že chcete realizovat obchod, pokud tržní cena akcie dosáhla vámi stanovené ceny. Typicky se tento příkaz používá pro nastavení stop-loss. Příkaz STP bez dalšího nastavení znamená, že se má obchod realizovat při splnění podmínky okamžitě za tržní cenu. Prodejní příkaz se realizuje za nejlepší cenu poptávky. Nákupní příkaz proběhne za nejlepší cenu nabídky. Příkaz může být použít jak při ochraně před dalším propadem u spekulací na růst, tak při ochraně před dalším růstem ceny při spekulaci na pokles.

 

příkazy IB TWS

 

 

Obchod při dosažení ceny se stanoveným limitem

 

Příkazem typu STP LMT ve sloupci Type nastavíte, že chcete realizovat obchod maximálně za limitní cenu, pokud tržní cena akcie dosáhla vámi požadované ceny. Tento příkaz používám, když obchoduji průraz trendové linie nebo pattern grafu. Do sloupce Stop Price uvedete cenu, které musí být dosaženo. Do sloupce Lmt Price napíšete maximální cenu, za kterou jste ochotni obchod realizovat.

 

příkaz STP_LMT IB TWS

 

 

Pohyblivý příkaz k prodeji

 

Prodejní příkaz typu TRAIL nastavuje hranici pro prodej, která se automaticky posouvá o zvolenou absolutní nebo relativní hodnotu. Pokud tržní cena akcie roste, posouvá se i tato hranice. Jestliže tržní cena klesá zpět, hranice pro prodej se neposouvá. Příkaz je vhodný pro obchodování cenových formací typu parabola, jež rychle rostou, ale v jeden moment dojde k nečekanému obratu a pádu ceny zpět dolů. Příkazem je definována maximální ztráta oproti lokálnímu cenovému maximu.

 

příkazy IB TWS

 

 

 

Mnoho dalších typů obchodních příkazů

 

Obchodní platforma TWS nabízí mnoho dalších obchodních příkazů, parametrů i zadání vázaných na splnění podmínek. Můžete například zadat, že příkaz na nákup akcií se má vyplnit až po 15:50, a to za podmínky, že QQQ překročí stanovenou hranici. Zároveň můžete nastavit požadavek, aby se po splnění tohoto obchodního příkazu zrušily obchodní příkazy jiné.

 

 

Připojení prodejního příkazu

 

Připojení příkazu STP

 

Před odesláním příkazu k obchodu byste měli mít zadaný stop-loss: připojený prodejní příkaz pro případ nepříznivého vývoje. Připojení provedete kliknutím pravého tlačítka myši na řádek nákupního příkazu, objeví se menu. Vyberete Attach a následně Stop. Pod řádkem s obchodním příkazem se zobrazí řádek další, který bude nastavený na stejný počet kusů. Tento prodejní příkaz se aktivuje v momentě realizace nadřazeného obchodního příkazu.

 

 

příkazy IB TWS

 

 

Připojení dvojitého příkazu Bracket Orders

 

Podobně si můžete nastavit prodej pro případ zisku i ztráty. Připojení provedete kliknutím pravého tlačítka myši na řádek příkazu, objeví se menu. Vyberete Attach a následně Bracket Orders. Pod řádkem s obchodním příkazem se zobrazí další dva řádky, které budou nastavené na stejný počet kusů. Vyplníte si limitní cenu (LMT) pro prodej v případě zisku a stop-loss cenu (STP) pro případ ztráty. Oba tyto prodejní příkazy se aktivují v momentě realizace nadřazeného obchodního příkazu. Pokud se jeden z prodejních (SELL) příkazů vykoná, dojde k automatickému zrušení příkazu druhého.

 

příkazy IB TWS

 

 

 

Připojení pohyblivého příkazu TRAIL

 

K nákupnímu příkazu můžete připojit i pohyblivý příkaz typu TRAIL, který popisujeme výše. Znamená to, že do momentu realizace nákupního příkazu máte aktivní prodejní příkaz, jenž se sám posouvá. Prodej nastane za tržní cenu, kdykoliv cena akcie (nebo komodity) klesne pod stanovenou relativní nebo absolutní konstantu.

 

Na příkladu vidíte nastavení automatického prodeje, který bude aktivován, pokud cena klesne pod 0,2 % od lokálního maxima.

 

příkaz TRAIL - QQQ - zadání

 

 

Nákupní příkaz proběhl, a to nejhůře za stanovenou limitní cenu 55,98 USD za 1 ks QQQ (19. září 2011). Cena podkladového aktiva roste, obchodní systém automaticky přepočítává prodejní cenu. V tuto chvíli již odpovídá 56,03 USD, takže víte, že tento obchod ukončíte se ziskem.

 

příkaz TRAIL - QQQ - zadání

 

 

S růstem aktuální tržní ceny roste i cena prodejní. Ta se postupně posouvá nahoru. V tuto chvíli je automaticky systémem vypočtena prodejní cena 56,12 USD, což je stále maximálně 0,2 % pod dosaženou maximální tržní cenou podkladového aktiva.

 

příkaz TRAIL - QQQ - zadání