ib
Žádost o účet u IB Kontakty

 

 

Popis založení účtu u Interactive Brokers

 

Základní kroky

 

Vyplnění několikastránkového formuláře přes internet

 

V následujícím textu, který je plný nasnímaných obrazovek, si na příkladu ukážeme, jak vyplnit tento několikastránkový formulář. Kromě zadání počáteční emailové adresy, vytvoření přihlašovacího jména a zadání přihlašovacího hesla budete dále dotazováni na přesnou adresu bydliště, kontaktní telefon, vaše hlavní zaměstnání, zdroje a výši příjmů, elektronicky odsouhlasíte smlouvy a můžete si aktivovat živá tržní data ze světových burz.

 

Žádost o účet u Interactive Brokers zahájíte kliknutím na odkaz zde:
https://www.interactivebrokers.com/
V samostatné záložce vašeho prohlížeče se otevře zabezpečené spojení s IB
a uvidíte první stránku registračního formuláře.

 

Převod finančních prostředků

 

V další kapitole si ukážeme, jak převést finanční prostředky na založený účet vedený u Interactive Brokers. Samotné připsání peněz trvá zhruba dva až čtyři dny (záleží na vaší bance).

 

Společnost Interactive Brokers vyžaduje pro založení účtu k obchodování minimální vklad 10 000 USD. Pro zájemce do dvacetišesti let věku je potřebný minimální vklad 3 000 USD. Pro pravidelné intraday obchodování akcií v USA požaduje NYSE, abyste měli na účtu minimálně 25 000 USD (pošlete si tam raději trochu více, ať při případném neúspěchu na počátku nespadnete hned pod uvedenou hranici).

 

 

Zaslání dokumentů ke schválení

 

Po vyplnění sestavy formulářů je potřeba prokázat, že údaje o vaší existenci a bydlišti jsou pravdivé. IB vyžaduje dva typy dokumentů, např. občanský průkaz s fotografií a pro používání poštovní adresy třeba kopii vyúčtování za elektřinu. Celé to lze nejrychleji a jednoduše provést tak, že tyto doklady naskenujete (nebo digitalním fotoaparátem dobře vyfotíte) a elektronicky pošlete na adresu IB.

 


 

Návod k založení účtu u Interactive Brokers - podrobně

 

V následujícím textu budete vedeni sestavou obrazovek nasnímaných z přihlašovacích formulářů k založení individuálního účtu u Interactive Brokers. Každou ukázku obrazovky si můžete kliknutím zvětšit, naskočí do samostatného okna, tak aby byla dobře čitelná. IB občas přihlašovací formulář mění, i my se tedy snažíme návod aktualizovat, ale může se stát, že něco bude vypadat jinak. Neobávejte se však, obsah by měl zůstat zachován, obvykle se změní vzhled nebo pořadí. Kdyby se objevila nějaká podstatná změna či nejasnost, naváhejte nás kontaktovat.

 

Žádost o účet u Interactive Brokers zahájíte kliknutím na odkaz zde:
https://www.interactivebrokers.com/
V samostatné záložce vašeho prohlížeče se otevře zabezpečené spojení s IB
a uvidíte první stránku registračního formuláře.

 

Než začneme, měli bychom vědět, že IB požaduje dobré znalosti o produktu, který chceme obchodovat, měli bychom již mít za sebou 100 nebo více obchodů libovolného produktu, minimum pro založení 10 000 USD (nebo ekvivalent) a minimálně 25 000 USD pro intraday obchodování.

 

Hned na úvodní obrazovce registrace musíme vyplnit šest malých písmen a tři různé cifry, která budou tvořit naše přihlašovací jméno, dvakrát heslo (dvakrát to stejné, z důvodu kontroly případného překlepu, heslo musí obsahovat 6-8 znaků, nejméně jedno písmeno a nejméně jedno číslo) - hlavně si jej zapamatujeme, dvakrát emailovou adresu (opět dvakrát, z důvodu kontroly případného překlepu). Dole ještě zvolíme "Czech Republic" a klikneme na "Continue" (pokračovat).

 

základní údaje formuláře

 

 

Nyní musíme počkat, než nám IB do naší emailové schránky, kterou jsme výše zadali, zašle jednorázový kód. Tento kód slouží jen k ověření existence emailové adresy. Přečteme jej z emailu (obvykle pětimístné číslo) a opíšeme - tak, jako v zobrazeném případě. Pokud jsme zadali emailovou adresu chybně, máme možnost zadat ji ve spodní části stránky znovu. Kód opíšeme do formuláře. Pokud se registrujeme jako běžná osoba (tj. nikoliv právnická osoba), vybereme typ zákazníka Individual. Potom zvolíme "Continue" pro pokračování.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Nyní se nám zobrazí celé naše přihlašovací jméno a číslo účtu. To jsou velmi podstatné údaje! Doporučuji si je vytisknout nebo alespoň opsat. Takže nezapomenout a/nebo neztratit! Pak můžeme přejít na další stránku - opět stisknutím tlačítka "Continue".

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

První část je úspěšně vyplněna. Na této stránce jsme informováni, že se nemáme vracet pomocí Back/Zpět tlačítka webového prohlížeče, ale pokud se potřebujeme vrátit a něco opravit, máme použít šipečku "Back" přímo na ploše formuláře.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Nyní vyplníme další osobní údaje. Vyžadované je jméno (First Name) a příjmení (Last Name). Dejme si pozor, ať je shodné s identifikací našeho bankovního účtu, který bude sloužit pro příchozí a odchozí platby do a z Interaktive Brokers. V opačném případě bychom si mohli zkomplikovat bezhotovostní platby.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Dále vyplníme do formuláře ulici (doporučuji vyplnit jenom jednu), město, provincii (třeba Jihomoravský kraj) a poštovní směrovací číslo. Nepoužívejte diakritiku. Adresou nesmí být PO Box. Zvolíme zemi (Czech Republic), vypíšeme telefonní kontakt, případně další telefon nebo fax.

 

Níže se ptají, jestli máme jinou kontaktní poštovní adresu. Pokud používáme, kterou jsme uvedli, stačí zvolit "No". Jedná se především o to, že po aktivaci účtu a připsání peněz na účet vám kurýrem pošlou bezpečnostní kartu nebo token pro generování jednorázových hesel.

 

formulář u Interactive Brokers

 

 

Následují bezpečnostní otázky, které jsou pro výjimečné případy ověřování naší identity, např. přes telefon. Není podstatná pravdivost odpovědi, ale abyste si odpovědi zapamatovali a nebyly úplně triviální, jako v mém uvedeném případě. Ptají se například: What city where you born in? (Ve kterém městě jste se narodil?), What was the name of a best friend during childhood? (Jak se jmenoval nejlepší kamarád vašeho dětství?), What is the name of school you attended? (Jak se jmenuje škola, kterou jste navštěvoval?)

 

Dále se nás ptají, odkud jsme se o nich dozvěděli, zvolíme například Internet a Search (z vyhledávače), a kdo nám pomáhá při otevírání účtu. Můžeme vybrat, že účet otevíráme sami, tj. Self Directed, I opened my account by myself.

 

Potom opět zvolíme "Save and Continue" pro pokračování na další stránku.

 

ověřovací otázky u Interactive Brokers

 

Následují další osobní údaje. Vyplníme datum narození (měsíc, den, rok), stav (např. "Married" pro ženatý), počet dětí, občanství, pohlaví a zaklikneme No, že nejsme držiteli US Green Card.

 

Zvolíme typ identifikační karty, kterou pak do IB budeme v kopii posílat, třeba občanský průkaz "National Identity Card" a číslo průkazu.

 

doklady pro Interactive Brokers

 

Dále žádají údaje o zaměstnání. Např. informaci že se zaměstnáváte sami (OSVČ - Self Employed), co je vaše práce, adresu, zemi, telefon. Nejedná se o podstatné údaje, ani se nic nedokládá.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Nyní se zajímají o strukturu našich příjmů. Opět se nejedná o podstatné údaje, ani se nic nedokládá, jenom nás to nepustí dál, pokud nebude součet 100 procent.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Na následující obrazovce si vybereme Base Currency - tj. základní měnu IB účtu. V této měně se nám bude zobrazovat stav účtu, v této měně budeme účet poprvé fundovat (naplňovat penězi). Obvykle vybereme CZK, USD nebo EUR. Na účtu IB pak můžeme mít fyzicky nakoupeno několik různých měn a můžeme tak obchodovat na trzích různých kontinentů. Údaj o základní měně lze změnit i v průběhu existence účtu.

 

base currency

 

Následuje formulář W-8BEN, což je formulář o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má daňovou dohodu s USA, to v praxi znamená, že si své zisky budete přiznávat v ČR (podobně to platí pro občany Slovenské republiky). Jednou za tři roky budete vyzváni k opětovnému podepsání tohoto dokumentu.

 

Formulář je již částečně předvyplněn, my ještě vybereme Individual v bodě 3. Type of beneficial owner.
Dále je potřeba zaškrtnout bod 9a. - Czech Republic.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Dole vypsat vaše jméno a příjmení (které vám předepisují) do toho políčka. Společnost Interactive Brokers to chápe za ekvivalent běžného ručně psaného podpisu.

 

W-8BEN u Interactive Brokers

 

Následují dotazy o případném střetu zájmů. Všude se předpokládají odpovědi "No".

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

 

Na následující stránce stránce si zvolíme "Reg T Margin". Můžeme tak obchodovat obce i komodity a nakupovat a prodávat akcie ve větším množství či na tzv. short pozice (spekulace na pokles ceny). V obchodní platformě jste průběžně informování o stavu hotovosti, marginu i krytí.

 

Pak se nás ptají na příjmy (nijak se to nedokládá). Když zadáte malou částku, sami uvádí, že pro obchodování obcí a futures je potřeba "net worth" a "liquid net worth" překračující částku 75 000 dolarů. Jestliže je "liquid net worth" pod 100 000 dolary, tak musíte mít "Income" přes 50 000 USD. Částky si vyberete z rozsahu ve výběru. Doporučuji se podívat na příklad.

 

RegTMargin Interactive Brokers

 

Na této obrazovce jsme dotazováni na naše zkušenosti - počet obchodů a znalosti. IB vyžaduje nejméně 100 předchozích obchodů. Podívejte se na nížeuvedený příklad. Opět není třeba údaje prokazovat.

 

počet obchodů tradera

 

Následuje sestava obrazovek, kde se očekává, že vyplňujete své jméno a příjmení (tedy podpis) nebo zaškrtáváte "Accept" či "I agree" a postupně se přes "Save and Continue" proklikáte dál.

 

Začne se potvzením správnosti zadaných údajů.

 

potvrzení správnosti

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

Upozornění ve věci pákových obchodů - obchodování na Margin. Osobně začátečníkům nedoporučuji obchodovat na páku, ale souhlas dát můžete.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

A zde je závěrečné shrnutí vyplněných údajů.

 

návod na účet u Interactive Brokers

 

 

Nyní jsme dokončili druhou kapitolu. Následuje téma fundování účtu - tj. naplnění účtu penězi.

 

Čeká nás kapitola Zaslání peněz.